Copyright (ENGELS)

Alle rechten in verband met (de inhoud van) deze website, waaronder auteursrechten, berusten volledig bij Mustad Hoofcare .Het is de bezoeker/gebruiker van deze website niet toegestaan om de inhoud van deze website, waaronder begrepen alle hierin opgenomen foto’s, geheel of gedeeltelijk, elektronisch of anderszins te kopiëren, te hergebruiken noch om dit te reproduceren of in enige vorm te distribueren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mustad Hoofcare. Alle hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

Mustad Hoofcare.

+31 (0)320 211 420

ordershoofcare@mustad.com

Privacy Policy